Participating Project

Project information

Welsh Truth or Welsh Myth?

Which are Welsh Truths and which are Welsh Myths?! See if you know…

January 2017 - January 2017

Charity information: TBG 2016 - Charity 6w

TBG 2016 - Charity 6w logo
 • Need

  Need

  Bottle-nosed dolphins can be spotted off the Welsh coast...

  True of False?

  Solution

  You'll be surprised to learn it's True! From certain beaches these fun aquatic creatures can be spotted, also you might see porpoises, seals & leather back turtles.

 • Aims

  Aim 1

  You have to speak Welsh to come to Wales

  True or False?

  Activities

  » False - We might try to teach you a few words but Wales gives a warm welcome to people from all over the world!

  Well done! You can tell the difference between a Welsh Truth and Welsh Myth!


  Aim 2

  The world’s first recorded £1m business deal was struck in Wales

  True or False

  Activities

  » It's True! It was at the Coal Exchange in Cardiff Bay.

  Well done! You can tell the difference between a Welsh Truth and Welsh Myth!


  Aim 3

  Two of Ten International Dark Sky Reserve destinations are in Wales

  True or False

  Activities

  » True. Both Brecon Beacons National Park and Snowdonia National Park hold this status. Elan Valley in Mid Wales has also been awarded Dark Sky Status.

  Well done! You can tell the difference between a Welsh Truth and Welsh Myth!


 • Impact

  Impact

  Croeso
  Os ydych chi’n darllen hwn (yn Gymraeg) fe fyddem yn tybio eich bod yn gwybod llawer o’r hyn yr ydym am ei ddweud wrth y byd ar ein tudalennau yn Saesneg ac ieithoedd eraill.

  Risk

  Anelwyd y wefan hon at bobl sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth am Gymru. Er mwyn rhoi gwybod i’r byd y tu hwnt i Gymru beth maen nhw yn ei golli a pham bod arnyn nhw angen dod i’n hadnabod yn well!

  Reporting

  Ond, rydym hefyd yn sylweddoli bod siaradwyr Cymraeg yn byw tu allan i’r Deyrnas Unedig. Felly, os ydych chi’n siarad Cymraeg ond yn byw dramor neu o’r Wladfa efallai, rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i rywbeth o ddiddordeb yma hefyd.

 • Budget

  Budget - Project Cost: £1,000,000

  Loading graph....
    Amount Heading Description
    £500,000 Visit Wales Unrestricted
    £250,000 Welsh Tourism Board Tour Wales
    £250,000 Overheads Staff costs
 • Background

  Location

  Mae gennym ddiddordeb bob amser mewn clywed gan siaradwyr Cymraeg dramor gan eich bod mewn sefyllfa i’n helpu i ddeall pa mor dda y mae pobl yn adnabod Cymru yn eich rhan chi o’r byd a pham. Byddem yn hoffi cael gwybod pa wybodaeth yr ydych chi’n ei feddwl fyddai o ddiddordeb i bobl lle’r ydych chi’n byw fel ein bod yn gallu parhau i godi proffil rhyngwladol Cymru.

  Beneficiaries

  Os ydych yn byw yn rhywle arall yn y byd mae croeso i chi [gysylltu] â ni i roi gwybod i ni sut y gallwn wella’r safle hwn neu ei gynnwys i helpu pobl nad ydynt o Gymru lle’r ydych chi i werthfawrogi ein gwlad wych gymaint ag yr ydym ni.

 • Why Us?

  Why Us?

  Découvrez ce que nous proposons aux visiteurs internationaux, aux étudiants et aux hommes d’affaires et pourquoi il est si agréable de vivre au pays de Galles.

  Read more about the Charity running this project.

  People

  GS

  Webmaster

£1000

Buys you a visit to Wales